ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
Australia
 
 

ประเทศออสเตรเลีย (Australia)

ข้อมูลทั่วไป: ออสเตรเลีย มาจากคำในภาษาละติน ว่า australis ซึ่งหมายถึงทิศใต้ โดยมีตำนานถึง "ดินแดนทางใต้ที่ไม่รู้จัก" (ละติน: terra australis incognita) ชาวยุโรปเริ่มสำรวจค้นพบออสเตรเลียในพุทธศตวรรษที่ 22 และต่อมาจึงกลายเป็นดินแดนอาณานิคมของบริเตน โดยเริ่มต้นเป็นอาณานิคมนักโทษในนิวเซาท์เวลส์ และจึงมีการตั้งอาณานิคมขึ้นอีกห้าแห่ง อาณานิคมทั้งหกรวมตัวเป็นสหพันธรัฐในปีพ.ศ. 2444 ออสเตรเลียมีชนพื้นเมืองซึ่งอาศัยตั้งแต่ก่อนชาวยุโรปเข้ามา เรียกว่าชาวอะบอริจิน

วัฒนธรรม: ของออสเตรเลียมีลักษณะเป็นวัฒนธรรมตะวันตก โดยเฉพาะแบบอังกฤษหรือแองโกล-เคลติก แต่ก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งพัฒนามาจากสภาพแวดล้อมและชนพื้นเมือง ในระยะหลัง วัฒนธรรมของออสเตรเลียยังได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอเมริกัน

เวลา: เนื่องจากมีพื้นที่ขนาดใหญ่ จึงมีการแบ่งเวลาตามเส้นแบ่งเวลาของโลกมาตรฐานกรีนิช (Greenwich Standard Time - GMT) ออกเป็น 3 เขตเวลา ดังนี้

 
การแบ่งเขตมาตรฐานเวลา
 
เมืองตามเขตเวลา
 
เวลาเร็วกว่าประเทศไทย
 
เวลาฝั่งตะวันออก 
(Eastern Standard Time - EST)
รัฐนิวเซาท์เวลส์ รัฐวิคตอเรีย
รัฐแทสเมเนียรัฐควีนส์แลนด์และเมืองแคนเบอร์รา
3 ชั่วโมง
 
เวลาภาคกลาง 
(Central Standard Time - CST)
รัฐเซาท์ออสเตรเลียและมณฑลตอนเหนือช้ากว่าฝั่งตะวันออก 30 นาที
2.5 ชั่วโมง
 
เวลาฝั่งตะวันตก
(Western Standard Time - WST)
รัฐเวสเทิร์นออสเตรลีย 
ช้ากว่าฝั่งตะวันออก 2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

สภาพอากาศออสเตรเลีย : แบ่งออกเป็น
ฤดูร้อน:       ธันวาคม - กุมภาพันธ์ อากาศร้อนจัดและแห้งแล้งช่วงกลางวัน อบอ้าวช่วงกลางคืน
ฤดูใบไม้ร่วง: มีนาคม - พฤษภาคม อากาศเริ่มเย็นลง
ฤดูหนาว:     มิถุนายน - สิงหาคม อากาศเย็นจัด ลมพัดแรง ในเขตภูเขาสูงมีหิมะตก
ฤดูใบไม้ผลิ: กันยายน - พฤศจิกายน อากาศเย็นสบาย ดอกไม้สีสันสดใส

 

สกุลเงินดอลล่าห์ออสเตรเลีย : ประเทศออสเตรเลียใช้ระบบดอลล่าห์และเซ็นต์ในอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลล่าห์ เท่ากับ 100 เซ็นต์
ธนบัตรที่ใช้จำแนกเป็น 5 ประเภท คือธนบัตร 5, 10, 20, 50, 100 ดอลล่าห์ สำหรับเหรียญนั้นจำแนกออกเป็นเหรียญ 5, 10, 20, 50 เซ็นต์ และเหรียญ 1และ 2 ดอลล่าห์

 ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
 
 
 

Adelaide

- Cambridge International College
- Le Cordon Bleu

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 
Brisbane
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 

Gold Coast

- Langports English Language College
- Browns English Language School

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
  อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 
Sydney
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่ม»