ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
Malaysia
 

เรียนต่อประเทศมาเลเซีย  

มาเลเซีย (Malaysia)

ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์ และซาราวัก นอกจากนี้ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

พื้นที่ 128,430 ตารางไมล์ (329,758 ตารางกิโลเมตร) มีประชากร 26.24 ล้านคน (ปี 2549)
เมืองหลวง กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) เมืองราชการ เมืองปุตราจายา (Putrajaya)

ภูมิอากาศ ร้อนชื้น อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส ลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับภาคใต้ของประเทศไทย แต่ เนื่องจากทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นสูตรและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมจากมหาสมุทรอินเดียและ ทะเลจีนใต้จึงมีผลทำให้อุณภูมิไม่สูงนัก มีฝนตกเกือบตลอดปี และมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าประเทศไทย ไม่มีฤดูแล้งชัดเจน ทำให้ประเทศมาเลเซียมีปาไม้ อุดมสมบูรณ์

ภาษา มาเลย์ (Bahasa Malaysia เป็นภาษาราชการ) อังกฤษ จีน ทมิฬ

ศาสนา อิสลาม (ศาสนาประจำชาติ ร้อยละ 60.4) พุทธ (ร้อยละ 19.2) คริสต์ (ร้อยละ 11.6) ฮินดู (ร้อยละ 6.3) อื่น ๆ (ร้อยละ 2.5)

หน่วยเงินตราประจำชาติ ริงกิตมาเลเซีย หรือที่ชาวบ้านมักเรียกว่า ดอลลาร์มาเลเซีย (ประมาณ 3.20 ริงกิต /1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10.42 บาท/1 ริงกิต) เป็นเงินตราประจำชาติของประเทศมาเลเซีย ซึ่งแบ่งเป็น 100 เซ็น (รหัสเงินตรา MYR)

ระบอบการเมือง ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy)


เรียนต่อที่Berjayaเรียนต่อที่EnglishLanguageCompany(ELC)ดีมั้ยเรียนที่Limkokwingดีมั้ยเรียนที่The Language Houseดีมั้ยเรียนต่อที่KDUดีมั้ย เรียนต่อAPUดีมั้ยเรียนต่อประเทศมาเลเซียดีไหมเรียนต่อกัวลาลัมเปอร์เรียนต่อKLเรียนต่อปีนังเรียนต่อMalaysia

 
 
 
 
 

 - Berjaya University College of Hospitality

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 

 Malaysia
-สถาบัน English Language Company (ELC)
ใกล้ตึกแฝด ใจกลางเมืองกัวลาลัมเปอร์

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 

Malaysia

-Limkokwing University of Creative Technology

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 

Malaysia

- มหาวิทยาลัย KDU University College

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 

Malaysia

- สถาบัน The Language House

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 

Malaysia

APU, KL 

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»