ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
New Zealand
 

ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)

ข้อมูลทั่วไป: ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นประเทศที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ ห่างจากประเทศออสเตรเลียมาทางทิศตะวันออก 1,600 กิโลเมตร ประเทศนิวซีแลนด์ประกอบด้วย 2 เกาะหลัก คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอังกฤษเล็กน้อย และใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น และยังมีเกาะเล็กๆ อีกจำนวนหนึ่ง โดยเฉพาะเกาะเล็กซึ่งตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ มีชื่อเรียกว่า เกาะสจ๊วต (Stewart Island)

ประเทศนิวซีแลนด์ มีพื้นที่รวมทั้งหมด 270,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีช่องแคบคุ๊กเป็นจุดแบ่งเขตระหว่างพื้นที่ของเกาะเหนือและเกาะใต้ ซึ่งจัดเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ราวกับว่าประเทศเล็กๆนี้ได้รวบรวมสภาพพื้นที่ และบรรยากาศของนานาประเทศทั่วโลกไว้อย่างครบถ้วน เพราะนิวซีแลนด์ประกอบไปด้วยชายหาดทอดยาวกว่า 1,700 กิโลเมตร รับกับมหาสมุทรสีครามที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งบริเวณที่เป็นบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟ บ่อโคลนเดือด และฟยอร์ด อันสวยงามและน่าพิศวงยิ่งนัก

วัฒนธรรม: ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่ได้รับอารยธรรมอังกฤษแทบทั้งสิ้นการแต่งกายจะดูคล้ายชาวอังกฤษทางตอนเหนือ มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ

เวลา: เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงของเดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม (Day light saving time) จะปรับเวลาเร็วขึ้นอีก 1 ชม. ทำให้เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง

สภาพภูมิอากาศ: สภาพอากาศ ของประเทศนิวซีแลนด์ ถือเป็นสิ่งที่พิเศษสุดสำหรับประเทศนี้ เนื่องจากไร้ซึ่งมลพิษใดๆ โดยสิ้นเชิง และมีช่วงเวลาสำหรับรับแสงอาทิตย์ตลอดทุกวัน โดยเฉลี่ยวันละ 7 - 8 ชั่วโมง ในฤดูร้อน และ 4 - 5 ชั่วโมง ในฤดูหนาว

ฤดูกาล

ช่วงเดือน

เกาะเหนือ

เกาะใต้

ฤดูร้อน

ธ.ค. - ก.พ.

16C - 25C

13C - 22C

ฤดูใบไม้ร่วง

มี.ค. - พ.ค.

13C - 19C

7C - 17C

ฤดูหนาว

มิ.ย. - ส.ค.

8C - 13C

2C - 10C

ฤดูใบไม้ผลิ

ก.ย. - พ.ย.

1C - 17C

7C- 17C


สกุลเงินดอลลาร์ :
ประเทศนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงินดอลลาร์ ((NZ$) 1 ดอลลาร์มีค่าเท่ากับ 100 เซนต์ โดยจะแบ่งธนบัตรออกเป็น 6 ประเภท คือ $1, $2, $5, $10, $20 และ $100 และเหรียญแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 5 cents, 10 cents, 20 cents และ 50 cents 1 NZ$ มีค่าโดยประมาณเท่ากับ 23 บาท

ระบบไฟฟ้า : นิวซีแลนด์ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ (V) แต่ใช้ปลั๊กไฟแบบสามขา ถ้าหากจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทยต้องใช้ Adapter ในการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นระบบเดียวกับกระแสไฟฟ้าทีใช้ในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งสามารถหาซื้อ Adapter ได้ทั้งในประเทศไทยและนิวซีแลนด์ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

 เรียนต่อEdenz College รียนต่อAis ST Helens เรียนต่อLanguage Studies International (LSI) เรียนต่อEurocentres เรียนภาษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ เรียนต่อที่นิวซีแลนด์ เรียนต่อNZเรียนที่New Zealand เรียนต่อ New Zealand

 
 
 
 
 
เมือง Auckland

 
อ่านรายละเอียดเพิ่ม»
 
 
 
เมือง Christchurch

-Language Studies International (LSI)

อ่านรายละเอียดเพิ่ม»