ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
gallery
 

JCU Singapore (James Cook University, SG) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของประเทศ Australia ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1970 ติดกลุ่มมหาวิทยาลัย Top 4% ของโลก ประจำปี 2011 JCU ได้มาตั้งวิทยาเขตที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นวิทยาเขตต่างประเทศแห่งแรก และแห่งเดียวของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอนในวิทยาเขตประเทศสิงคโปร์ จะเป็นหลักสูตรเร่งรัด เรียนปริญญาตรี 2 ปี และปริญญาโท 1 ปี เรียนจบเร็วขึ้น และช่วยประหยัดค่าครองชีพ อีกทั้งค่าเรียนถูกกว่าค่าเรียนที่วิทยาเขตประเทศออสเตรเลีย ประมาณ 30% สาหรับหลักสูตรปริญญาตรีและเกือบ 20% สาหรับหลักสูตรปริญญาโท

 

ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอน:
Bachelor of Business
Hospitality & Tourism Management
International Business
Marketing
Sports & Events Management
Management
Accounting

Bachelor of Information Technology
Computing and Networking
Interactive Technologies and Games Design

Master of Business Administration
General
Managerial Accounting
Human Resource Management
Marketing

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่: www.facebook.com/myeducation.study

 

คลิกดูข้อมูล JCU สิงคโปร์เพิ่มเติม