ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
Scholarship
 

Raffles Education Corp.ป็นกลุ่มธุรกิจเอกชนด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย มีสาขาถึง 13 แห่ง ตามเมืองสำคัญทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533

-Raffles College of Higher Education เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับด้าน Business and Commerce ตั้งแต่ในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท
-Raffle Design Institute สอนหลักสูตร Arts & Design โดยมีหลายหลักสูตร ตั้งแต่ในระดับ Advanced Diploma-ปริญญาตรี-ปริญญาโท

ปัจจุบัน Raffles College of Higher Education และ Raffles Design Institute ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสิงคโปร์ว่าเป็นสถานศึกษาเอกชนระดับ ‘Singapore Quality Class’ ซึ่งมีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพเป็นเลิศตาม มาตรฐานระดับโลก ซึ่งในสิงคโปร์ มีเพียงไม่ถึง 50 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการรับรองเช่นนี้ และยังได้ตราสัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือหรือ CASE TRUST จากสมาคมผู้บริโภคของสิงคโปร์ด้วย

Raffles มีแคมป้สหลักตั้งอยู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์ โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที เข้าสู่แหล่งช้อปปิ้ง บ้นเทิง หอสมุด รวมถึงพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งถือเป็นสถานที่แห่งแรง บันดาลใจ การค้นหาไอเดีย และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ชำนาญด้านการออกแบบ เพื่อพัฒนาฝีมือ และผลิตผลงานตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี

Raffles Design Institute

ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ออกโดย KvB Institute of Technology, Australia หรือ Curtin University of Technology, Australia หรือ Northumbria University, Newcastle, United Kingdom

มีโปรแกรมฝึกงาน งานแฟชั่นโชว์และงานแสดงผลงานของนักเรียน เพิ่มโอกาสการมีงานทำ
สอนตั้งแต่พื้นฐาน นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะ และไม่ต้องมี Portfolio
เน้น เรียนแบบเจาะลึก เน้นการปฏิบัติลงมือทำ ทุกวิชาที่เรียนเป็นสาขาวิชาที่ต้องใช้ในการทำงาน ไม่ต้องเรียนวิชาสามัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องเช่น คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา
เรียนใกล้ชิดกับอาจารย์ ห้องเรียนเล็กไม่เกิน 20 คนแล้วแต่สาขาวิชา
สอน โดยอาจารย์ที่จบในแต่ละสาขาโดยตรงและมีประสบการณ์การทำงานในสาขานั้นๆ ดังนั้นอาจารย์สามารถแนะนำทั้งเรื่องการเรียนและการทำงาน

สามารถโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันในเครือข่ายได้ โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ นักเรียนสามารถเริ่มเรียนในไทยแล้วโอนไปต่อที่จีน สิงคโปร์ หรือ ออสเตรเลีย ก็ได้

ดูรายละเอียดเพิ่ม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ใช้ในการสมัครเรียน ค่าใช้จ่าย และวันเปิดรับได้ที่

Tel / Line / Whatsapp 089-177-6505 ค่ะ