ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
Scholarship
 

Promotion!!
ลงเรียน 10 weeks (full time) + 2 weeks FREE 
ลงเรียน 20 weeks + 4 weeks FREE
หมดเขต April 2019

 

เรียนที่สถาบัน AIS St Helens คุณสามารถเก็บเกี่ยวประสบการที่หลากหลายได้ที่นี้ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผู้สอน สถาบัน AIS ล้วนแล้วมีประสบการณ์ และผ่านการสอนให้ความรู้นักเรียนอย่างเป็นสากล สถาบันของเราจะมี เจ้าหน้าที่รอให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและให้ความอบอุ่นเป็นมิตรที่ดีต่อ นักเรียนทุกคน ซึ่งทางเราหวังว่านักเรียนที่เข้ามาจะได้ประโยชน์สูงสุดกับหลักสูตรที่เรา จัดเตรียมไว้อย่างดี ณ เมือง Auckland

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มคลิ๊ก