ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
Singapore
 

 

 

Raffle Design Institute เป็นผู้นำในด้านการสอนและออกแบบ โดยมีสาขาถึง 13 แห่ง ตามเมืองสำคัญทั่วโลก ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยมีหลายหลักสูตรเปิดสอน ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Advanced Diploma จนถึงปริญญาโท ในสาขาออกแบบโดยเฉพาะ ซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงมากในสิงคโปร์

ปัจจุบันทั้ง Raffles Design Institute และ Raffles Education Corp College ต่างก็ได้รับการรับรองจากรัฐบาลสิงคโปร์ว่าเป็นสถานศึกษาเอกชนระดับ ‘Singapore Quality Class’ ซึ่งมีมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพเป็นเลิศตามมาตรฐานระดับโลก ซึ่งสถานศึกษาเอกชนที่มีกว่า 500 แห่งในสิงคโปร์ มีเพียงไม่ถึง 50 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการรับรองเช่นนี้ ส่วนใหญ่มักเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ และยังได้ตราสัญลักษณ์ความน่าเชื่อถือหรือ CASE TRUST จากสมาคมผู้บริโภคของสิงคโปร์ด้วย


Raffles มีแคมป้สหลักตั้งอยู่ใจกลางเมืองสิงคโปร์ โดยใช้เวลาเพียง 5 นาที เข้าสู่แหล่งช้อปปิ้ง บ้นเทิง หอสมุด รวมถึงพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งถือเป็นสถานที่แห่งแรง บันดาลใจ การค้นหาไอเดีย และพบปะแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ชำนาญด้านการออกแบบ เพื่อพัฒนาฝีมือ และผลิตผลงานตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี

ทำไมถึงต้องเรียนที่ Raffles Design Institute?

  • ปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี ออกโดย KvB Institute of Technology, Australia หรือ Curtin University of Technology, Australia หรือ Northumbria University, Newcastle, United Kingdom
  • มีโปรแกรมฝึกงาน งานแฟชั่นโชว์และงานแสดงผลงานของนักเรียน เพิ่มโอกาสการมีงานทำ
  • สอนตั้งแต่พื้นฐาน นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน ไม่ต้องสอบวิชาเฉพาะ และไม่ต้องมี Portfolio
  • เน้นเรียนแบบเจาะลึก เน้นการปฏิบัติลงมือทำ ทุกวิชาที่เรียนเป็นสาขาวิชาที่ต้องใช้ในการทำงาน ไม่ต้องเรียนวิชาสามัญอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องเช่น คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา
  • เรียนใกล้ชิดกับอาจารย์ ห้องเรียนเล็กไม่เกิน 20 คนแล้วแต่สาขาวิชาสอนโดยอาจารย์ที่จบในแต่ละสาขาโดยตรงและมีประสบการณ์การทำงานในสาขานั้นๆ ดังนั้นอาจารย์สามารถแนะนำทั้งเรื่องการเรียนและการทำงาน
  • สามารถโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันในเครือข่ายได้ โดยไม่ต้องเรียนซ้ำ นักเรียนสามารถเริ่มเรียนในไทยแล้วโอนไปต่อที่จีน สิงคโปร์ หรือ ออสเตรเลีย ก็ได้
  • แบ่งจ่ายค่าเรียนได้
  • อยู่ภายใต้การบริหารงานของ Raffles Education Corp. ซึ่งมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่กว้างขวางและเข้มแข็ง
     

หลักสูตรที่เปิดสอน (ในแต่ละสาขาจะมีแยกย่อยเฉพาะทาง): 

Advanced Diploma
เรียน 2 ปี
เปิดเรียนเดือน
January, April, July, October
Bachelor of Design
เรียน 3 ปี
เปิดเรียนเดือน
January, April, July, October
Master of Design 
เรียน 1 ปี
เปิดเรียนเดือน
January, July
Animation
Fashion Design
Digital Media Design
Fashion Design
Graphic Design
Fashion Design
Games Design
Interior Design
Graphic Design
Graphic Design
Jewellery Design
Interior Design
Interior Design
Multimedia Design
 
 
Jewellery Design
Product Design
 
 
Multimedia Design
 
 
 
Product Design
 
 
 
Transportation Design
 
 
 
 

 

 Raffles College of Higher Education

Bachelor of Commerce
เรียน 3 ปี
เปิดเรียนเดือน
January, April, July, October
Master of Commerce
เรียน 1 ปี
เปิดเรียนเดือน
January, July
Management
Commerce
Marketing
 
Finance
 
Accountancy
 
Tourism
 
Hospitality
 

 

 

คลิกดูรูปเยี่ยมชม Raffles Design Institute


สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ใช้ในการสมัครเรียน ค่าใช้จ่าย และวันเปิดรับได้ที่
Tel / Line / Whatsapp 089-177-6505 ค่ะ