ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
Singapore
 

 


 
เรียนที่ JCU Singapore ดีมั้ย?
 
 
►รับฟรี iPad 
►เรียนปริญญาตรี 2 ปี จบ
►เรียนปริญญาโท 1 ปี จบ
►แคมปัสใหม่ ใหญ่กว่าเดิม คนไทยน้อยมาก
►สามารถย้ายไปเรียนที่แคมปัส Australia ได้ 1 – 2 เทอม
►ค่าเรียนที่ Singapore ถูกกว่า Australia 20 – 30%
►จบ Inter มา ไม่ต้องใช้ IELTS 
►จบมาได้วุฒิจาก James Cook University Australia ม.ดัง Top 2% ของโลก

 

 
ทำไมถึงต้องเรียนภาษาอังกฤษที่ JCU สิงคโปร์
 
 
• เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยออสเตรเลียที่ JCU สิงคโปร์
• เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและโทที่มหาวิทยาลัย JCU สิงคโปร์
• พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การพูด การเขียนภาษาอังกฤษ
• พัฒนาทักษะการนำเสนอข้อมูลในหัวข้อที่หลากหลาย
• ฝึกให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึก แลกเปลี่ยนความเห็น เป็นภาษาอังกฤษ
• พัฒนาทักษะการเขียนและการค้นคว้าวิจัย

 

 

James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยรัฐของประเทศ Australia ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับ 2 ประจำรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีวิทยาเขตหลักอยู่ที่เมือง Townsville และยังมีวิทยาเขตอื่นๆอีก อยู่ที่เมือง Cairns, เมืองBrisbane ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งชาวออสเตรเลียและต่างชาติเรียนอยู่ที่วิทยาเขตต่างๆประมาณ 18,000 คน

James Cook University อยู่อันดับที่ 352 หรือติดกลุ่มมหาวิทยาลัย Top 2% ของโลก จากรายงานการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 700 อันดับแรกหรือ Top 7% ของ QS World University Ranking ประจำปี 2011 ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มธุรกิจที่เชี่ยวชาญการศึกษาต่างประเทศจากประเทศอังกฤษ

เมื่อปี พ.ศ 2546 James Cook University ได้มาตั้งวิทยาเขตที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งนับเป็นวิทยาเขตต่างประเทศแห่งแรก และแห่งเดียวของมหาวิทยาลัยซึ่งรู้จักกันดีในชื่อ JCU Singapore ปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งสิงคโปร์และต่างชาติรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 คน วิทยาเขตประจำประเทศสิงคโปร์มี 2 แห่งคือวิทยาเขต Upper Thomson และวิทยาเขต Ang Mo Kio ทั้งนี้เพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี

James Cook University เป็นมหาวิทยาลัยต่างประเทศในสิงคโปร์เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ที่มาเปิดวิทยาเขตของตัวเอง และจัดการการเรียนสอนด้วยตัวเอง ดังนั้นนักศึกษาที่มาเรียนที่นี่จึงแน่ใจได้ว่า ได้มาเรียนกับมหาวิทยาลัยโดยตรง ไม่ได้เรียนผ่านตัวแทน จึงเป็นที่มาของคำว่า “Real Australian Degree” ที่เป็นคำขวัญของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่เปิดสอนในวิทยาเขตประเทศสิงคโปร์ มีแต่หลักสูตรเร่งรัดเท่านั้นคือเรียนปริญญาตรี 2 ปี และปริญญาโท 1 ปีทำให้นักศึกษาเรียนจบเร็วขึ้น และยังช่วยประหยัดค่าครองชีพระหว่างอยู่สิงคโปร์ได้ นอกจากนักศึกษาจะมีรายจ่ายด้านค่าครองชีพลดลงจากการจบเร็วขึ้นแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้กำหนดให้ค่าเรียนที่วิทยาเขตประเทศสิงคโปร์ถูกกว่าค่าเรียนที่วิทยาเขตประเทศออสเตรเลียอีกด้วย ประมาณ 30%สำหรับการเรียนปริญญาตรีและเกือบ 20% สำหรับการเรียนปริญญาโท ทำให้นักศึกษาวิทยาเขตสิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายในการเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทลดลง

หลักสูตรที่ James Cook University เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบม.5และม.6 ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับป.ตรี และนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในระดับป.โท นักเรียนจะต้องมีผลสอบ IELTS มายื่นในวันสมัครเรียน จะต้องมีผลสอบ IELTS คะแนนรวม 6.0 โดยที่คะแนนแต่ละทักษะ ห้ามต่ำกว่า 5.5ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเรียนต่อหลักสูตร Foundation จะต้องมีผล IELTS 5.5 โดยที่คะแนนแต่ละทักษะ ห้ามต่ำกว่า 5.0

นักเรียนไทยที่มีผลสอบ IELTS ไม่ ถึงเกณฑ์ สามารถสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยได้ โดยมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาให้นักเรียนรายนั้นเรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม ภาษาอังกฤษ ของมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 4-12เดือน ก่อนเข้าเรียนปริญญาตรีและโทต่อไป

 

หลักสูตรที่เปิดสอน

 
 
 Pathways Program
 

 
 
 Undergraduate Programs
 
 
Postgraduate Programs
English Language Preparatory Program (ELPP)
Bachelor of Business 
 - Hospitality & Tourism     Management
 - International Business
 - Marketing 
- Sports & Events Management 
- Management 
- Accounting
Master of
Business Administration
- General
- Managerial Accounting
- Human Resource Management
-  Marketing
Pre-University Foundation Program
Bachelor of Information Technology 
- Computing and Networking 
- Interactive Technologies and Games Design
Master of Information Technology (MIT)
- Business Informatics
- Computing and Networking
- Interactive Technologies and Games Design
 Diploma of Business
Bachelor of Arts (Psychology)
Master of  Professional Accounting (MPA)
Diploma of Information Technology
Bachelor of Psychology
Master of International Tourism and Hospitality Management (MITHM)
 
 
Bachelor of Business and Environmental Science
Master of Education
 
 
Bachelor of Education 
(Early Childhood Education)
 

 Intakes: February, June & October


คลิกดูรูป JCU สิงคโปร์ เพิ่มเติม