ให้เราโทรกลับ
  ชื่อ
  เบอร์
 
 
Singapore
 

สถาบัน GEOS Language Centre (Singapore) ตั้งเด่นอยู่ใจกลางถนนออร์ชาร์ด ย่านช้อปปิ้งของสิงคโปร์ที่มีรถบัสและรถไฟใต้ดินมากมายเชื่อมต่อไปยังส่วน ต่าง ๆ ของสิงคโปร์ การเดินทางสะดวกสบาย ค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก เหมาะสำหรับน้องๆต้องการเดินทางไปเรียนภาษาประเทศใกล้ๆนักเรียนต่อห้องมีจำนวนไม่มาก ทำให้อาจารย์สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง นักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นกันเองจากสถาบัน ทีมงานทุกคนของสถาบันคอยจัดหาหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรนอกเวลาหรือเต็มเวลา นักเรียนที่นี่มาจากประเทศที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นนอกจากความรู้ทางด้านวิชาการที่นักเรียนจะได้รับกลับไปแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมและได้พบปะกับเพื่อนใหม่อีกด้วย

ข้อมูลทั่วไปของสถาบัน

* จำนวนนักเรียน- ประมาณ 170 คน
* จำนวนนักเรียนต่อห้อง- ประมาณ 6-12 คน
* ชั่วโมงเรียนทั่วไป- 20 ชั่วโมง
* วันเปิดเรียน- ทุก ๆ วันจันทร์


หลักสูตรต่าง ๆ 

* ภาษาอังกฤษทั่วไป
* หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ TOEFL, TOEIC, Cambridge
* หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
* หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษ
* หลักสูตรภาษาจีน
* หลักสูตรช่วงวันหยุดและ Summer Course


หลักสูตรภาษาอังกฤษ Certificate in Comprehensive English (Elementary - Upper-Intermediate) ช่วงเช้าหรือบ่าย
วันละ 3 ชม.

ระยะเวลาเรียน

 ค่าเรียน (SG$)

  ค่าเรียน (THB)

 4 สัปดาห์

 1,156

 28,900

8 สัปดาห์

2,140

 53,500

12 สัปดาห์

2,953

73,830

หมายเหตุ* คูณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1SGD = 24 บาท /ราคาเป็นราคาเฉพาะค่าเรียน /